Disclaimer

DISCLAIMER:

Pony & de Poncho’s (KvK-nummer 64343561) verleent u hierbij toegang tot www.ponyendeponchos.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Pony & de Poncho’s behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling aan u te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door completering van een bestelling op de website.
Beperkte aansprakelijkheid
Pony & de Poncho’s spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op welk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pony & de Poncho’s.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van degelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van degelijke fouten.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pony & de Poncho’s.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Reacties zijn gesloten.